Disclaimer

Lewy.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van www.lewy.nl. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de www.lewy.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Lewy.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website.

De inhoud van Lewy.nl is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd via Lewy.nl.

De tekst onder ‘forum’ betreffen vragen/ervaringen van echte personen. De inhoud en context van deze vragen/ervaringen zijn individueel en daarom niet generaliseerbaar. De tekst onder ‘Ervaringen mantelzorgers’ berust op ervaringen van mantelzorgers die toestemming hebben gegeven om hun verhaal op deze website te delen. Deze tekst is aangepast zodat deze op de website getoond kan worden. Lewy.nl neemt geen enkele verantwoording over hetgeen wordt geschreven onder ‘forum’ of ‘ervaringen van mantelzorgers’.