Medische informatie

Er zijn in Nederland ongeveer 260.000 mensen met dementie en naar verwachting zal dit aantal in de komende 25 jaar verdubbelen. Dementie is een ziekte waarbij de denkfuncties langzaam achteruitgaan en er problemen ontstaan in het dagelijks leven. Er zijn verschillende vormen van dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Lewy body dementie is minder bekend, maar komt ook relatief veel voor. Bij deze vorm van dementie zijn er naast problemen bij het denken, vaak ook parkinsonachtige verschijnselen (stijfheid, trillen en problemen bij bewegen), hallucinaties en een  wisselend bewustzijn. Op microscopisch niveau zijn Lewy bodies, ophopingen van specifieke eiwitten in de hersenen, kenmerkend voor de ziekte.

Medische informatie

Tijdens het leven is Lewy body dementie moeilijk te herkennen, omdat de klachten erg kunnen lijken op de klachten van patiënten met andere ziekten (zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson). Tevens zijn er veel verschillende klachten die bij Lewy body dementie kunnen passen en die soms wel en soms niet aanwezig zijn. Helaas zijn er ook geen specifieke onderzoeken die Lewy body dementie aan kunnen tonen. Het komt daarom best vaak voor dat iemand met de Lewy body dementie wordt gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer of een andere ziekte. Gedurende het beloop van de ziekte (wanneer er bijvoorbeeld parkinsonachtige verschijnselen of hallucinaties ontstaan) wordt de diagnose vaak duidelijker. De diagnose Lewy body dementie kan echter pas met zekerheid worden vastgesteld wanneer er na overlijden Lewy bodies in de hersen worden gevonden.

Helaas is Lewy body dementie niet te genezen. Wel zijn er bepaalde behandelingen die sommige klachten tijdelijk kunnen verminderen.

U kunt meer informatie over de specifieke onderwerpen vinden door op de bovenstaande links te klikken.

Weetjes

Wist u dat:

  1. de naam ‘Lewy body dementie’ officieel een overkoepelende term is voor ‘dementie met Lewy bodies’ en ‘Parkinsondementie’? In het dagelijkse gebruik wordt ‘Lewy body dementie’ vaak als synoniem gebruikt voor ‘dementie met Lewy bodies’.
  2. Lewy bodies zijn vernoemd naar Friedrich H. Lewy? Hij was een neuroloog en ontdekte als eerste deze eiwitophopingen in de hersenen.
  3. de diagnose Lewy body dementie alleen na overlijden met zekerheid kan worden gesteld? Bij patiënten met Lewy body dementie wordt bij het pathologisch onderzoek na overlijden Lewy bodies in de grijze stof van de hersenen gezien. Samen met de klachten tijdens het leven bevestigt dit de diagnose.
  4. Lewy body dementie na de ziekte van Alzheimer het vaakst voorkomt? Exacte cijfers over het voorkomen van Lewy body dementie ontbreken, maar er wordt geschat dat er ongeveer 30.000 patiënten met Lewy body dementie in Nederland zijn.

De tekst onder ‘medische informatie’ is afgeleid van het artikel ‘Dementie met Lewy bodies – een overzicht’ dat geschreven is door L.J.M. Vergouw (arts-onderzoeker Erasmus MC), S.E. Hoogers (neuroloog Spijkenisse MC) , A.W.  Lemstra (neuroloog VUmc) en F.J. de Jong (neuroloog Erasmus MC). Het artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor de Neurologie en Neurochirurgie in 2016 (117(4):150-156).