Aanvullend onderzoek

Tijdens het leven is Lewy body dementie moeilijk te herkennen, omdat klachten erg kunnen variëren en er geen specifieke testen zijn om de ziekte aan te tonen. Aanvullend onderzoek kan wel nuttig zijn om de diagnose Lewy body dementie waarschijnlijker te maken, vooral door andere oorzaken van problemen in de denkfuncties uit te sluiten. Er zijn verschillende soorten aanvullend onderzoek mogelijk bij Lewy body dementie. Welke onderzoeken er plaatsvinden, zal afhangen van de klachten die aanwezig zijn.

Hieronder kunt u meer informatie over de verschillende aanvullende onderzoeken vinden.

Bloedonderzoek

Bij patiënten met problemen bij het denken wordt vaak bloedonderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om andere oorzaken, zoals een tekort aan vitamine B12 en verhoogde concentraties aan schildklierhormoon, uit te sluiten.

CT-scan

Bij patiënten met Lewy body dementie wordt een CT-scan vaak gemaakt om grote afwijkingen in de hersenen uit te sluiten.

MRI-scan

Met een MRI-scan zijn de hersenstructuren in meer detail te zien dan met een CT-scan. De MRI-scan van patiënten met Lewy body dementie kan afwijkend zijn, maar dit hoeft niet. Vaak is er enige schrompeling van de hersenen te zien, maar dit is niet specifiek voor Lewy body dementie.

PET/SPECT-scan

Een PET-scan en SPECT-scan zijn nucleaire scans die de functie van hersencellen in kaart kunnen brengen. Bij patiënten met Lewy body dementie wordt er vaak een verminderde functie van de achterhoofdskwab gezien ten opzichte van patiënten met de ziekte van Alzheimer.

DaT-scan

Een DaT-scan is een speciale SPECT-scan die een weergave geeft van de verdeling van dopamine (een signaalstof) in de hersenen.  Bij patiënten met Lewy body dementie is er vaak een verminderde dopamine opname te zien in het striatum (hersenkernen die onder andere betrokken zijn bij motorische activiteit). Een afwijkende scan is niet specifiek voor Lewy body dementie, maar kan ook passen bij andere parkinsonachtige ziekten. De scan is niet afwijkend bij patiënten met de ziekte van Alzheimer en kan dus helpen om Lewy body dementie en de ziekte van Alzheimer van elkaar te onderscheiden. In het figuur hieronder ziet u links een DaT-scan van een patient met Lewy body dementie waarop een verminderde dopamine opname te zien is en rechts een DaT-scan bij een persoon zonder Lewy body dementie [foto ter beschikking gesteld door Dr. P. Raijmakers, nucleair geneeskundige VUmc].

DaT-scan Lewy body dementie

Electro-encephalogram

Een electro-encephalogram (EEG) is een onderzoek waarbij de hersenactiviteit wordt gemeten. Dit onderzoek kan bij patiënten met Lewy body dementie een ander patroon geven dan bij gezonde mensen. Helaas is dit onderzoek ook niet specifiek voor Lewy body dementie.

Hersenvochtonderzoek

Patiënten met de ziekte van Alzheimer hebben heel vaak een afwijkende concentratie van bepaalde  eiwitten in het hersenvocht. Deze eiwitten hebben de naam amyloïd-β1-42 en tau. Bij patiënten met Lewy body dementie kunnen de concentraties van deze eiwitten normaal of afwijkend zijn. Wanneer er normale concentraties van deze eiwitten in het hersenvocht worden gevonden, is de ziekte van Alzheimer een stuk minder waarschijnlijk