Behandeling

Helaas is Lewy body dementie niet te genezen. Medicijnen die op het ziekteproces aangrijpen zijn tot nu toe niet gevonden. Wel zijn er bepaalde behandelingen die de klachten tijdelijk kunnen verminderen. Deze behandelingen bestaan in de vorm van medicatie, niet-medicamenteuze therapieën of aanpassingen in het dagelijks leven.

Hieronder kunt u meer informatie over verschillende behandelingen vinden.

Medicatie

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar medicatie bij patiënten met Lewy body dementie. Wel is bekend dat sommige medicijnen bepaalde klachten kunnen verergeren, en andere medicijnen bepaalde klachten kunnen verminderen. Per persoon is de reactie op bepaalde medicatie verschillend en in het begin duurt het vaak een tijd voordat de optimale medicatie en dosering is gevonden. Het is van belang om die klachten te behandelen die de meeste lijdensdruk geven, aangezien er vaak een wankel evenwicht is tussen het verminderden van klachten en het versterken of veroorzaken van andere klachten ten gevolge van bijwerkingen.

Medicijnen tegen verminderde denkfunctie

Cholinesteraseremmers, zoals rivastigmine (ook wel Exelon genaamd) kunnen worden voorgeschreven aan patiënten met Lewy body dementie. Vooral de aandacht en het geheugen kunnen door deze medicatie verbeteren. Deze medicatie heeft niet bij iedereen effect en wanneer er een effect is, is dit vaak maar tijdelijk.

Medicijnen tegen hallucinaties, wanen en depressies

Cholinesteraseremmers, die vaak worden voorgeschreven in verband met een verminderde denkfunctie, kunnen ook hallucinaties en wanen doen verminderen. Als cholinestereaseremmers niet werken en een patiënt erg last heeft van hallucinaties, kan een lage dosis van het medicijn clozapine worden voorgeschreven. Echter moet dit wel onder strenge controle plaatsvinden (bloedonderzoek). Antidepressiva in de vorm van selectieve serotonine heropnameremmers of serotonine en noradrenaline heropnameremmers kunnen worden voorgeschreven als er sprake is van een depressie of van angstklachten.

Medicijnen tegen REM-slaap gedragsstoornissen

REM-slaap gedragsstoornissen kunnen worden bestreden met clonazepam of melatonine.

Te vermijden medicijnen

Er zijn verschillende soorten medicijnen die hallucinaties en wanen kunnen verminderen. Deze medicatie wordt antipsychotica genoemd. Sommige soorten antipsychotica, zoals haloperidol, moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Deze antipsychotica kunnen leiden tot een verergering van reeds bestaande klachten of nieuwe klachten zoals een verminderd bewustzijn, veroorzaken.

Ook medicatie met centrale anticholinerge werking, zoals tricyclische antidepressiva of oxybutine moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Deze medicatie kan onder andere leiden tot een verminderde denkfunctie en hallucinaties.

THERAPIEËN EN AANPASSINGEN IN HET DAGELIJKS LEVEN

Over het algemeen kunnen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, cognitieve therapie en gedragstherapie bijdragen tot het verminderen van klachten. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de klachten die de patiënt met Lewy body dementie heeft. Wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van deze therapieën ontbreekt.

Goede voorlichting aan de patiënt en mantelzorgers is noodzakelijk en een casemanager/zorgconsulent is in veel gevallen van meerwaarde. Verder is het belangrijk aandacht te besteden aan slaaphygiëne, ‘veilige’ inrichting van de woning en een duidelijke structuur in het dagelijks leven. Patiënten dienen opnieuw gekeurd te worden voor hun rijbewijs.