Klachten

Patiënten met Lewy body dementie kunnen veel verschillende soorten klachten hebben. De denkfuncties zijn bij alle patiënten met Lewy body dementie aangedaan. Typerend voor Lewy body dementie zijn de aanwezigheid van parkinsonachtige verschijnselen (stijfheid, trillen en problemen bij bewegen), visuele hallucinaties en een fluctuerend bewustzijn. Andere klachten zoals REM-slaapgedragstoornissen, orthostatische hypotensie en obstipatie komen ook vaak voor.

Hieronder kunt u meer informatie over de verschillende klachten vinden.

Verminderde denkfunctie

Denkfuncties kunnen worden ingedeeld in verschillende groepen, zoals het geheugen, de taal, de aandacht en ruimtelijk inzicht. Het geheugen is de bekendste denkfunctie, echter zijn er bij Lewy body dementie vaak andere functies in het begin van de ziekte aangedaan. Typische klachten bij patiënten met Lewy body dementie zijn een verminderde aandacht, moeite om overzicht te houden en een verminderd ruimtelijk inzicht. In tegenstelling tot patiënten met de ziekte van Alzheimer staan geheugenklachten en taalproblemen in het begin van de ziekte vaak niet op de voorgrond. Deze klachten komen vaak gedurende het beloop de ziekte tot uiting.

Parkinsonachtige verschijnselen

Voorbeelden van parkinsonachtige verschijnselen zijn onder andere stijfheid, trillen en problemen bij bewegen. Ongeveer 70% van de patiënten met Lewy body dementie krijgt uiteindelijk parkinson-achtige verschijnselen. De ziekte kan beginnen met parkinsonachtige verschijnselen, maar de klachten kunnen zich ook gedurende de ziekte openbaren. Problemen met de houding en het lopen komen vaak voor. Trillingen van de ledematen (tremor) kunnen ook voorkomen.

Hallucinaties

Een hallucinatie is een waarneming die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Hallucinaties kunnen zowel in beeld (visueel) als in geluid (auditief) voorkomen. Voorbeelden van visuele hallucinaties zijn het zien van mensen en spinnen, terwijl deze er in de werkelijkheid niet zijn. Visuele hallucinaties worden door ongeveer 70% van de patiënten met Lewy body dementie ervaren. Illusionaire vervalsingen komen ook vaak voor. Hierbij worden beelden die ook door anderen worden gezien verkeerd geïnterpreteerd.

Fluctuerend bewustzijn

Een fluctuerend bewustzijn uit zich in periodes van verwardheid, staren of overmatige slaperigheid en kan van minuten tot dagen duren. Een fluctuerend bewustzijn komt in ongeveer 60% van de patiënten met Lewy body dementie voor.

REM-slaap gedragsstoornissen

REM-slaap gedragsstoornissen uiten zich als levendige en vaak enge dromen, waardoor patiënten fors bewegen in hun slaap en hun dromen lijken uit te beelden. Deze klachten kunnen al jaren voorafgaand aan andere verschijnselen aanwezig zijn.

Orthostatische hypotensie, obstipatie en andere autonome stoornissen

Autonome stoornissen zijn klachten die veroorzaakt worden door het autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel regelt bepaalde processen in het lichaam die onbewust plaatsvinden. Een bekende autonome stoornis is orthostatische hypotensie, waarbij er een plotselinge bloeddrukdaling is wanneer iemand opstaat. Patiënten melden vaak het gevoel van ‘licht in het hoofd’ bij opstaan. Andere voorbeelden van autonome stoornissen zijn urine-incontinentie, obstipatie en impotentie.

Overgevoeligheid voor antipsychotica

Er zijn verschillende soorten medicijnen die hallucinaties en wanen kunnen verminderen. Deze medicatie wordt antipsychotica genoemd. Meer dan de helft van de patiënten met Lewy body dementie zijn overgevoelig voor een specifiek type antipsychoticum, zoals haloperidol. Deze antipsychotica kunnen leiden tot een verergering van reeds bestaande klachten of nieuwe klachten, zoals een verminderd bewustzijn, veroorzaken.

Overige klachten

Er zijn nog veel meer klachten die kunnen voorkomen bij patiënten met Lewy body dementie. Enkele voorbeelden hiervan zijn wanen, angsten, depressies en vallen.