Oorzaak

In de hersenen van mensen met Lewy body dementie worden na overlijden Lewy bodies gevonden. Lewy bodies zijn eiwitophopingen in zenuwcellen die onder andere bestaan uit een afwijkende vorm van het eiwit α-synucleïne. Bij patiënten met Lewy body dementie zijn deze structuren vaak door de gehele hersenen verspreid. In de meerderheid van de patiënten met Lewy body dementie worden naast Lewy bodies ook eiwitophopingen gevonden die bij de ziekte van Alzheimer voorkomen (amyloïde plaques en neurofibrillaire tangles). Helaas is er nog weinig bekend over de oorzaak van Lewy body dementie en de rol die de genetica hierin speelt. In Nederland zijn er meerdere wetenschappelijke onderzoeken die op deze aspecten ingaan. U kunt hier meer informatie over wetenschappelijk onderzoek bij Lewy body dementie vinden.