Therapieën en aanpassingen in het dagelijks leven

Over het algemeen kunnen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, cognitieve therapie en gedragstherapie bijdragen tot het verminderen van klachten. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de klachten die de patiënt met Lewy body dementie heeft. Wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van deze therapieën ontbreekt.

Goede voorlichting aan de patiënt en mantelzorgers is noodzakelijk en een casemanager/zorgconsulent is in veel gevallen van meerwaarde. Verder is het belangrijk aandacht te besteden aan slaaphygiëne, ‘veilige’ inrichting van de woning en een duidelijke structuur in het dagelijks leven. Patiënten dienen opnieuw gekeurd te worden voor hun rijbewijs.