Verschillen

De klachten die bij Lewy body dementie kunnen voorkomen, overlappen met de klachten die kunnen voorkomen bij de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Het is daarom vaak lastig om Lewy body dementie vast te stellen. In onderstaande tabel ziet u dat er toch kleine verschillen tussen de ziektes bestaan.

Verschillen Lewy body dementie, de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson

Dementie met Lewy bodiesZiekte van AlzheimerZiekte van Parkinson
Problemen bij het denkenAltijd

Denkfuncties zijn vroeg in de ziekte al aangedaan.
Verminderde aandacht, moeite om overzicht te houden en een verminderd ruimtelijk inzicht zijn typische beginklachten.

Altijd

Klachten van het geheugen staan vanaf het begin van de ziekte op de voorgrond.

Vaak, in een gevorderd stadium van de ziekte

Problemen bij het denken staan in het begin van de ziekte niet op de voorgrond.

HallucinatiesVaakSoms, in een gevorderd stadium van de ziekteSoms
ParkinsonismeVaakSoms, in vergevorderd stadium van de ziekte Altijd
REM-slaap gedragsstoornissenVaakSomsVaak
Autonome dysfunctieVaakSomsVaak
MRI-scanNiet afwijkend of verschrompeling van hersenschors/hippocampusMeestal verschrompeling van hersenschors/hippocampusMeestal niet afwijkend
DaT-scanMeestal afwijkendNiet afwijkendBijna altijd afwijkend
HersenvochtNormale of afwijkende concentraties van het amyloïd-β1-42 en tau eiwitMeestal afwijkende concentraties van het amyloïd-β1-42 en tau eiwitMeestal niet afwijkend