Voorkomen

Lewy body dementie is na de Ziekte van Alzheimer waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van dementie op oudere leeftijd. Exacte cijfers over het voorkomen van Lewy body dementie ontbreken, maar er wordt geschat dat er ongeveer 30.000 patiënten met Lewy body dementie in Nederland zijn.

Lewy body dementie kan op verschillende leeftijden ontstaan, maar wordt vaker gezien bij patiënten die ouder zijn dan 65 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop Lewy body dementie ontstaat is rond de 70 jaar.

Over het algemeen wordt aangenomen dat Lewy body dementie vaker voorkomt bij mannen, al zijn de resultaten betreffende de man-vrouwverhouding niet eenduidig.