Nieuwe diagnostische criteria voor Lewy body dementie

Nieuwe diagnostische criteria voor Lewy body dementie

Er is in juli 2017 een nieuw artikel uitgekomen van het consortium voor Lewy body dementie. Dit consortium bestaat uit een groep van vooraanstaande artsen en onderzoekers op het gebied van Lewy body dementie. In het artikel worden de nieuwe diagnostische criteria voor Lewy body dementie beschreven. Tot nu toe werden de klinische criteria voor Lewy body dementie uit 2005 gebruikt om de ziekte vast te stellen. Ten opzichte van de ‘oude’ criteria richten de ‘nieuwe’ criteria zich meer op de toegevoegde waarde van aanvullend onderzoek. Tevens hebben REM-slaap gedragsstoornissen een belangrijke rol gekregen. Uitgebreidere informatie is te vinden in het artikel (McKeith IG, Boeve BF, Dickson DW et al., Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology 89 (2017) 88-100).