Specifiek voor Lewy body dementie

Hieronder vindt u praktische informatie die specifiek over Lewy body dementie gaat.

Artsen gespecialiseerd in Lewy body dementie

Dr. Frank Jan de Jong (neuroloog, Alzheimercentrum Erasmus MC in Rotterdam) en Dr. Evelien Lemstra (neuroloog, Alzheimercentrum VUmc in Amsterdam).

Hieronder stelt Dr. Frank Jan de Jong zich aan u voor.

‘Binnen het Alzheimercentrum zie ik voornamelijk patiënten met cognitieve stoornissen bij verschillende vormen van parkinsonisme, waaronder de ziekte van Parkinson en Lewy body dementie. Hierbij zijn naast stijfheid, traagheid, het beven van de handen en cognitieve klachten ook veel andere klachten mogelijk. Patiënten kunnen last hebben van hallucinaties, wanen, stemmingsproblemen, maar ook angstdromen die zij kunnen uitleven (zogenaamde REM-slaap gedragsstoornissen) en lichamelijke klachten zoals duizeligheid of obstipatie. Daarbij kunnen de klachten ook nog eens sterk wisselen van dag tot dag. Dit alles maakt dat de diagnose Lewy body dementie in het begin soms moeilijk is vast te stellen. Het onderscheid met andere aandoeningen is soms moeilijk, maar voor patiënten en hun mantelzorgers wel erg belangrijk. We willen hen binnen ons Alzheimercentrum zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de diagnose en behandelingsmogelijkheden. U kunt altijd bij ons terecht, nadat u bent verwezen door uw huisarts of specialist.’

Fysiotherapie

Parkinsonachtige klachten (stijfheid, trillen, problemen met bewegen) komen zowel bij mensen met Lewy body dementie als mensen met de ziekte van Parkinson voor. Fysiotherapie kan helpen wanneer u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen. De fysiotherapeut kan u helpen om makkelijker en zekerder te gaan/blijven bewegen. Ook kan de fysiotherapeut helpen bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. Er zijn in Nederland fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in parkinsonachtige klachten. U kunt een fysiotherapeut met een dergelijke specialisatie vinden via de ParkinsonNet Zorgzoeker. Voordat u naar de fysiotherapeut gaat, heeft u een verwijzing van een arts nodig.

Hier vindt u een recent artikel over gespecialiseerde fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson.

Overige (para)medici

Via de zorgzoeker van ParkinsonNet kunt u ook ander (para)medisch geschoold personeel vinden zoals een psycholoog of ergotherapeut.