#3023
Ans Wender
Gast

Heeft iemand van jullie ervaring met operaties onder locale verdoving of algehele narcose en/of staarproblematiek bij Lewy Body? Mn moeder heeft nu waarschijnlijk ruim 6 jaar lang (diagnose 2015) lewy-body, woont in een verzorgingstehuis en gaat cognitief (begrip, korte termijngeheugen) behoorlijk achteruit. Ook heeft ze steeds meer last van staar; in het ene oog nog maar 40% zicht, het andere oog kan nog even maar is afgelopen jaar óók 15 % slechter geworden. Ik beraad me op een staaroperatie, maar heb nog wat twijfels en die betreffen mn de nogal confronterende/’onveilige’ omgeving vd OK en de te gebruiken medicatie tbv verdoving of narcose. Het laatste kan noodzakelijk zijn omdat ik er bepaald niet van overtuigd ben dat mn moeder het kan opbrengen om stil te blijven liggen tijden de operatie….

Heeft iemand (beroepsmatig) ervaring met de neveneffecten bij lewy-body van medicatie tbv lokale verdoving en narcose en de uitwerking vd OK en voorafgaande procedures? Ik ben enerzijds beducht voor vergelijkbare effecten als die vaak optreden bij gebruik van psychofarmaca als anti-psychotica, enkele antidepressiva, etc en vraag me af óf/hoe we er mee om kunnen gaan mochten ze optreden. (We vinden haar de laatste maanden al af en toe lichtelijk verward.) Anderzijds geeft slecht zicht (en dus oriëntatie) een verhoogde kans op n delier en ze hééft daarvoor al meerdere (l-b, diabetes, slechte mobiliteit, veranderende omgeving en dat blijft allemaal nog wel even) risicofactoren in huis. Bovendien kan ze steeds minder activiteiten ontplooien (kwaliteit v leven) en ben ik als de dood dat ze valt door t slechte zicht…

Overleg met n neuroloog is niet mogelijk, er is té veel haast bij om te kunnen wachten tot we eíndelijk n consult kunnen krijgen….

Hopende op íets meer informatie om te helpen met t doorhakken vd knoop,
Ans Wender